ผลงานของเรา

งานปู,ขัด,ทำสีที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ

5

งานปู,ขัด,ทำสีที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ

งานปู,ขัด,ทำสีที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ

งานปู,ขัด,ทำสีที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ

งานปู,ขัด,ทำสีที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ

งานปู,ขัด,ทำสีที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ